TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chủng tộc quái vật Telchine

Telchine là một chủng tộc quái vật trong thần thoại Hy Lạp - gồm 9 con (nhưng cũng có thể là còn sinh sản ra nhiều hơn). Chúng là con của Gaea và Pontus (cũng có dị bản là từ máu của Uranus).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan