TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần chết Shinigami

Shinigami là một thực thể trong văn học dân gian Nhật Bản, chịu trách nhiệm hướng dẫn linh hồn người chết để được đánh giá ở thế giới bên kia.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan