TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hantu Daguk

Là oan hồn của người bị giết hoặc chết vì tai nạn. Chúng thường hóa thành những làn sương giăng phủ trên cao lộ khiến người lái xe giảm tầm nhìn và có thể gây ra những vụ tai nạn thảm khốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan