TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hantu Bangkit (hồn ma nghĩa địa)

Hantu bangkit, là hồn ma của những người bị giết. Những hồn ma này, dễ bị kích động và luôn có ý đồ xấu. Người ta tin rằng khi một con mèo đen nhảy qua một ngôi mộ, nó sẽ khiến người chết sống lại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan