TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh Frieder thân yêu ơi!

Ngày xưa có chàng trai tên là Frieder và cô gái tên là Katherlieschen. Họ lấy nhau và sống trong cảnh hạnh phúc của vợ chồng trẻ.
Có lần Frieder nói với vợ:
- Giờ tôi ra đồng Katherlieschen nhé, khi nào ở đồng về thì nhớ có chút gì rán ăn cho đỡ đói, một chút gì uống cho đỡ khát.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan