TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Héraclès đánh phá thành Troie

Hết hạn làm nô lệ cho Omphale, Héraclès trở về quê hương. Việc đầu tiên chàng quyết định phải làm là trừng phạt nhà vua Laomédon trị vì ở thành Troie về tội đã bội ước quỵt công của chàng trong việc giải thoát cho Hésione khỏi phải hiến mình cho loài thủy quái.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan