TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gốc tích ruộng thác đao

Vào đời Lý, vùng Thanh Hóa bấy giờ có một người là Lê Phụng Hiểu, sống gần hòn núi nhỏ thường gọi núi Bơng (hay là Băng Sơn), núi này nhô lên ngay giữa một cánh đồng. Bởi thế mà mọi người cũng quen gọi Lê Phụng Hiểu với cái tên ông Bơng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan