TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Nam Cường

Không rõ vào thời nào, chỉ biết rất xa sưa, ở làng Quần Anh xuất hiện một người phù thuỷ bí ẩn có nhiều phép thuật lạ lùng. Thường mỗi lần nằm ngủ, ông ngủ liền ba ngày ba đêm, tiếng ngáy vang như sấm. Tỉnh dậy một cái, người nhà đã thấy ông lật đật ra đi, không ai rõ là đi đâu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan