TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hành trình trở về của Ulysse

Quân Hy Lạp nhờ mưu “con ngựa thành Troie” của Ulysse đã chiến thắng. Các tướng lĩnh và quân sĩ tước đoạt hết của cải của những người chiến bại, chất xuống thuyền chở về quê hương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan