TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kẻ nghiện thuốc

Kaba là một tòa thánh ở Mêka, là trung tâm của đạo Hồi viếng tòa thánh Kaba là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Hồi giáo. Trong thời gian viếng thăm, phải đi quanh tòa thánh và làm những lễ nghi khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan