TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Huyền thoại lập quốc Campuchia

Neang Neak dẫn Preah Thong xuống biển gặp vua cha, và ông đã hút cạn nước để lại mảnh đất màu mỡ cho hai vợ chồng lập nên vương quốc. Con cháu của vị hoàng tử Hindu và nàng công chúa rắn thần naga chính là dân tộc Khmer ngày nay.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan