TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người con gái thần Rắn

Về phía Nam suối Ngọc có cái miếu cổ, hư sập rồi không ai chữa lại. Dựa bên miếu có cây đào to lớn, cành lá um tùm. Trong miếu có hang, hang sâu thăm thẳm. Dưới hang có một con rắn to lớn không biết ngần nào. Rắn sống lâu năm, linh thiêng hóa hình người được.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan