TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vàng và rắn độc

Khi Ðức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng hai vị đại đệ tử A Nan và A Nan Ðà từ non Thứu Lãnh đi xuống kinh thành khất thực. Ði giữa đường, ngang qua một bờ lở, Ngài thấy một ghé vàng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan