TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bồ câu, rắn và người đàn ông

Có một người rất giàu. Khi ông ta già yếu sắp lìa cõi đời, ông ta trăng trối với con trai:
- Con hãy thương loài vật chứ đừng thương những thằng đàn ông.
Nói xong ông trút hơi thở cuối cùng.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan