TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ngựa 7 đầu Uchchaihshravas

Uchchaihshravas là một con ngựa thần có 7 đầu, được coi là tổ của loài ngựa và nổi bật trong các truyền thuyết, thánh điển Hindu. Ngựa Uchchaihshravas được miêu tả là con ngựa bay, bảy đầu, có hai cánh, màu trắng như tuyết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan