TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Quan Hoàng Chín

Ông Hoàng Chín Cờn Môn, hay còn gọi là Ông Chín Cờn đứng thứ chín trong hàng Thập Vị Quan Hoàng. Ngài là con Đức Vua Cha Bát Hải, tính tình yểu điệu nhất trong các anh em, có đôi lần giáng trần phù hộ nhân gian.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan