TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngọc Quang Công Chúa - danh tướng dưới thời Hai Bà Trưng

Ngọc Quang Công chúa Vương Tiên vốn người động Hoa Lư, Trường Yên, Ninh Bình, khi nhị vua Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định, nàng theo hai bà vào sanh ra tử, lập được nhiều chiến công. Công chúa Vương Tiên được thờ phụng tại đền Sậy, Trường Yên, Ninh Bình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan