TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người đi buôn và con lừa

Người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ, và chất lên vai con lừa để về nhà. Con lừa của người lái buôn tự phụ, nó nghĩ rằng mình rất thông minh, lúc nào cũng thích động não

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan