TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phù thủy và anh đánh ngựa

Ngày xưa, ở nơi nọ, có một người đánh ngựa thuê. Một ngày, anh ta ra bờ biển lấy cá rồi chất lên lưng ngựa, chở lên núi. Đến chiều tối, anh ta tới được chân đèo thì mụ phù thủy nấp sau gốc cây thông nhảy ra, dọa dẫm:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan