TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Mặt trời Tama-nui-te-ra

Vị thần Mặt trời tương truyền có 3 người vợ: nữ thần Ảo ảnh Arohirohi, nữ thần Mùa hè Hine-raumati và nữ thần Mùa đông Hine-takurua.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan