TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Huỳnh Mẫn Đạt

Ông Huỳnh Mẫn Đạt quê quán ở Rạch Giá thi đậu cử nhân, triều Tự Đức ông làm quan đến chức Tuần phủ tỉnh Hà Tiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan