TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hại người trở lại hại mình

Thủa xưa, trong hàng Bà La Môn có một người dâm phụ đương lúc tuổi còn xuân xanh, săc duyên đằm thắm, mà trong lòng đã mang một khối tình rất lai láng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan