TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kiện ngành đa

Ngày xưa có hai vợ chồng một người buôn hương. Họ sống với nhau nhiều năm nhưng chưa có con cái gì cả. Người chồng vắng nhà liên miên, chỉ thỉnh thoảng mới về một lần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan