TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương kết: Nghìn một đêm lẻ trôi qua

Vua Ấn Độ không ngăn được mình ca ngợi trí nhớ tuyệt vời của hoàng hậu vợ ngài mỗi đêm đều giải trí mới cho ngài bằng bao nhiêu câu chuyện khác nhau không hề cạn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan