TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cô Một Mắt, cô Hai Mắt và cô Ba Mắt

Ngày xưa có một bà có ba cô con gái kỳ lạ. Cô con lớn tên là Một Mắt, vì cô chỉ có độc một mắt ở ngay chính giữa trán. Cô thứ hai có hai mắt như những người bình thường khác nên được gọi là cô Hai Mắt. Cô con út có tên là Ba Mắt, vì cô có hai mắt như mọi người khác, nhưng lại có mắt thứ ba ở giữa trán.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan