TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết về Ao Giời - Suối Tiên

Truyền thuyết kể lại rằng: vào thời Hồng Bàng, sau khi mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, nở được 100 người con - Lạc Long Quân đem 50 người con xuống biển, còn mẹ Âu Cơ đem 50 người con lên núi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan