TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Cô Sáu Lục Cung

Cô Sáu Lục Cung hay còn gọi là Cô Sáu Sơn Trang. Cô theo hầu Mẫu Thượng Ngàn và Chầu Lục Cung Nương nên được gọi là Cô Sáu Lục Cung. Các tài liệu về Cô Sáu không nhiều.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan