TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thập bát la hán

Phú ông nọ có nuôi con ngựa rất hay, rất hiền từ. Ông săn sóc nó cẩn thận, cho ăn uống đầy đủ. Bỗng một hôm, nó đi lại gần ông mà nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan