TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hung thú thượng cổ

Hồn Độn: Là cổ đại hung thần, truyền thuyết nó hình dáng mập tròn, giống hỏa như thế đỏ bừng, chiều dài bốn con cánh, sáu cái chân, mặc dù không có ngũ quan, nhưng là lại có thể thông hiểu ca múa Khúc Nhạc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan