TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lòng hiếu của con chim Oanh Vũ

Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, cha mẹ con chim đều mù lòa, không làm gì được, chim thường đi tìm trái cây thơm chín, dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ, có vị điền chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan