TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cá hóa long

Mỗi năm, đến mùa mưa, Ngọc Hoàng sai mấy ông Rồng phun nước xuống trần gian để nhà nông đủ nước mà cấy lúa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan