TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tam và Tứ

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng kia có người tên là Tam vốn nghề bưng trống. Mỗi một khi làm xong một lượng hàng đủ cả trống con cùng trống lớn thì ông lại vác chúng đi khắp những vùng ở lân cận khác để bán. Khi đã bán hết thì ông trở về nhà và làm thêm chuyến hàng khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan