TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần khổng lồ xinh đẹp Gunnlod

Nữ khổng lồ xinh đẹp Gunnlod là người canh giữ những giọt rượu thơ ca. Nàng là con gái của Suttungr, cháu của Gilling, sống ở ngọn núi Hnitbjorg.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan