TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chôn của

Ngày xưa có hai anh em một nhà rất nghèo, ngày ngày vào rừng kiếm củi, hái rau về bán để sinh sống. Trong nhà có một con chó cái, đẻ ra một con chó trắng chỉ có ba chân. Hàng xóm cho là quái vật, xui bảo mang vứt chó ấy đi, nhưng hai anh em không nghe.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan