TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiều A Lé

Có hai vợ chồng một ông già nọ ngày đêm buồn phiền vì không con. Một buổi lên nương, ông bà bỗng thấy một đứa bé ốm yếu, khắp người chi chít ghẻ lở, nằm khóc oa oa bên đường. Bà già nói với chồng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan