TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nợ duyên trong mộng

Ngày xưa ở động Sơn La thuộc Hưng Hóa có một chàng trẻ tuổi tên là Chu sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan