TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông tiến sĩ mọc lông dê

Tại đất Hiệp Hữu có người họ Lê đã đỗ tiến sĩ, sống một đời vinh hiển ơn vua lộc nước. Tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng ông tiến sĩ này thường vương vấn nỗi buồn riêng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan