TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Diêm Vương ở địa phủ rốt cuộc là những ai?

Từ những ghi chép trong các tư liệu lịch sử có thể thấy được rằng, Diêm La Vương – chức quan nơi địa phủ này có thể không phải là “chế độ cả đời”, mà là do những người ngay thẳng có tài có đức đảm nhiệm luân phiên vậy!

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan