TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lời nguyền của Ma Vương sau thất bại trước Đức Phật

Ngày xưa, thế giới do Ma Vương cai quản, chính tà, thật giả bất phân, loài người sống trong cái ác muôn trùng ma nạn. Khi Đức Phật thành đạo, Ngài khám phá ra con đường thoát ra ngoài sự cai quản của Ma Vương, nên Ma Vương dùng đủ mọi hình thức để phá Ngài.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan