TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 38: Ali Cogia, người lái buôn thành Bagdad

Dưới thời giáo chủ Haroun Alrasehid, ở thành phố Bagdad có một người lái buôn tên Ali Cogia, không phải một trong những thương gia giàu nhất cũng không phải loại kém nhất, ông ở trong nhà bố mẹ để lại, không vợ không con.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan