TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó ngao hai đầu Orthus

Orthus là anh em với chó địa ngục ba đầu Cerberus, con của Echidna và Typhon, vốn là con chó ngao hai đầu hung dữ canh giữ đàn gia súc của Geryon.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan