TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thiềm Thừ

Theo truyền thuyết của người Hoa, thì Thiềm Thừ hoặc Kim Thiềm vốn là yêu tinh chứ không phải cóc thần, được Tiên ông Lưu Hải thu phục

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan