TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chim chèo bẻo

Thuở xưa, có anh nông dân tính tình siêng năng chất phác, làm ruộng chỉ biết có lúa ruộng mà thôi. Mỗi năm vào khoảng tháng mười lúa chín đòng đòng thì anh nông dân vác chiếu ra đồng để ngủ và canh chừng lúa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan