TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo hay Tiết Giao đoạt Ngọc

Tuồng "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" hay còn gọi là "Tiết Giao đoạt ngọc", "Võ Tam Tư chém Nguyệt Cô" nguyên là một vở tuồng cung đình Huế do nhà viết tuồng Đào Tấn sáng tác dựa trên tích truyện thời nhà Đường mới thành lập của Trung Hoa nằm trong bộ truyện Đường Chinh Tây.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan