TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sư tử và cáo

Vì tuổi già lão hóa, sư tử không đi săn được nên rất đói, nó bèn nghĩ cách sống bằng mưu mẹo: nó vào trong hang, nằm lăn ra và giả vờ ốm, nó khéo léo tung tin cho hàng xóm trong khu rừng biết tin.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan