TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích con cào cào

Cào cào xưa kia là một cô gái đẹp. Tính cô thích ăn diện nhưng vì nhà nghèo, nên cô chưa được thỏa ý muốn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan