TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đại bàng và cáo

Đại bàng chộp được một cáo con và định mang đi. Cáo mẹ cầu xin đại bàng xót thương nó. Đại bàng nghĩ bụng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan