TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nam Đẩu Tinh Quân và Bắc Đẩu Tinh Quân

Ở trên trời, Nam Tào và Bắc Đẩu là hai vì sao ở trên trục Nam Bắc trái đất. Khi trái đất chuyển động tự quay và quay chung quanh Mặt Trời, hai vì sao nầy vẫn luôn luôn ở trên trục Nam Bắc của trái đất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan