TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sáu người đi khắp thế gian

Ngày xửa ngày xưa, có một người giỏi nhiều nghề. Nhưng theo lệnh nhà vua, anh bị thải hồi, chỉ được cấp ba đồng tiền làm lộ phí. Anh nghĩ bụng: "Được, đợi đấy xem! Sao ta lại có thể chấp nhận sự bất công như vậy được. Nếu ta mà gặp được những người bạn tri kỷ thì thế nào nhà vua cũng phải mang tất cả của cải trong cả nước cho ta".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan