TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hector từ giã Andromaque trước khi xuất trận

Dũng tướng Hector đi khắp chiến trường hạ lệnh lui quân về ở cổng thành. Chàng vừa chỉ huy việc lui quân vừa tổ chức cuộc chiến đấu phòng ngự.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan